PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2543 61-01710 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2562
2561 แผนงานบริหาร กำลังดำเนินโครงการ 11 ส.ค. 2560
2561 แผนพื้นที่สุขภาวะ กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนงาน Physical Activity 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 26 มี.ค. 2560
2561 59-02962 (test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 1 ต.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2560
2561 โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ย. 2560
2561 นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เล่นแบบบ้านๆ ขอนแก่น 2 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 61-001 61-001 ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3 ขอนแก่น 8 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ ชลบุรี 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ชลบุรี 22 มี.ค. 2561 30 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง นครนายก กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 12 123 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ ราชบุรี 16 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2562
2562 โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2562 22222 02222 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ กระบี่ 17 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.05 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม กรุงเทพมหานคร สายไหม ตำบลสายไหม อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2562
2562 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ กรุงเทพมหานคร 1 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2562
2562 61-02070 61-00-1844 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน กรุงเทพมหานคร 1 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 เม.ย. 2562
2562 563 424 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กรุงเทพมหานคร 1 ม.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2562
2562 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 62-02429 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 1 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 30 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ก.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินโครงการ 19 ม.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ก.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 011 011 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 มี.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มี.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) ขอนแก่น ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 16 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 61-ตอน.07 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) ขอนแก่น คึมชาด ตำบลคืมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 13 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) ขอนแก่น 20 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 มิ.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง ขอนแก่น ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 16 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 23 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.0 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 16 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 62-001 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) ชลบุรี ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 14 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2562 61-ก.02 61-ก.02 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท ชัยนาท บ้านบางจิก อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562
2562 61-ก.01 61-ก.01 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.0 61-ตอน.02 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ต.03 61-ต.03 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา ชุมพร ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562
2562 61-ต.02 ุ61-ต.02 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก ชุมพร ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-ต.01 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ ชุมพร โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ม.4 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี เชียงใหม่ 1 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 61-ต.08 ขยับกาย สไตล์ น.บ. ตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 พ.ค. 2562
2562 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ตรัง 1 มิ.ย. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มี.ค. 2562
2562 61-ต.04 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน ตรัง ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-น.14 61-00-1844 เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน ตาก โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 19 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2562
2562 61-น.12 61-น.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง ตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 ccc โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก นครปฐม กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 61-ตต.07 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก นครปฐม 1 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ค. 2562
2562 61-ต.05 61-ต.05 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย นครศรีธรรมราช ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มิ.ย. 2562
2562 61-ต.09 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว นครศรีธรรมราช ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ส.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ค. 2562
2562 61-ต.07 61-ต.07 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 ลีลาศพาเพลิน นครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา นครศรีธรรมราช 15 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 002 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ส.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ก.04 กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.09 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2562
2562 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 61-ต.06 ุ61-ต.06 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง พัทลุง 15 ก.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-น.06 61-น.06 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พิจิตร โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.07 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ พิษณุโลก โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.10 61-น.10 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 5 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 พ.ค. 2562
2562 61-น.09 61-น.09 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ พิษณุโลก โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา พิษณุโลก 5 มิ.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.08 61-น.08 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) พิษณุโลก โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.10 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เพชรบุรี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ส.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.04 โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี โรงเรียนวัดม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ค. 2562
2562 61-น.02 ุ61-น.02 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.01 สสส.นวก.14 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ แพร่ โรงเรียนบ้านใหม่ ม.7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.0 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด มุกดาหาร ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 19 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning มุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 19 ก.ย. 2562 19 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง มุกดาหาร ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 10 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด มุกดาหาร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 ส.ค. 2562 10 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตต.08 ุ61-ตค.08 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ ราชบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 61-ก.05 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance ลพบุรี 15 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 5 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน สกลนคร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 15 ส.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว สกลนคร 16 พ.ค. 2562 10 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 111 11 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย สงขลา 23 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.06 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) สมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 19 พ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. สมุทรปราการ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 20 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.04 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 19 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก สมุทรปราการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.02 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น โรงเรียนคลองบางกะอี่ สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.05 61-ตต.05 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.03 61-ตต.03 ขยับกาย สบายชีวี สมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตอ.01 ุ61-ตอ.01 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) สระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 30 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 เม.ย. 2562
2562 61-ก.11 61-ก.11 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ สระบุรี 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 พ.ค. 2562
2562 61-ก.07 61-ก.07 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ สิงห์บุรี ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.06 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ สิงห์บุรี 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิงห์บุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 61-ก.10 61-ก.10 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา สิงห์บุรี 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562