ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2561 แผนงานบริหาร กำลังดำเนินโครงการ 11 ส.ค. 2560
2561 แผนพื้นที่สุขภาวะ กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนงาน Physical Activity 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 26 มี.ค. 2560
2561 59-02962 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 1 ต.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2560
2561 โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ย. 2560
2561 แผนกลุ่มวัย กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เล่นแบบบ้านๆ กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 test_99 กระบี่ 1 พ.ย. 2561 20 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 3 ก.ย. 2561
2561 เล่นแบบบ้านๆ ขอนแก่น 2 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 61-001 61-001 ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3 ขอนแก่น 8 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ทดสอบโครงการ 1 จันทบุรี กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ชลบุรี 22 มี.ค. 2561 30 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง นครนายก กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ ราชบุรี กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 test สงขลา 23 มี.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 test สงขลา 23 มี.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ทดสอบโครงการ 2 สงขลา 1 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2561 เพิ่มกจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลา สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2561
2562 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2562 563 424 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กรุงเทพมหานคร 1 ม.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2562