รายชื่อโครงการ (จำนวน 32 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong testนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3 1 - 19 ม.ค. 62 13:44
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
rchenchi testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
pongthep.s testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 มี.ค. 61 14:29
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PAโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
1 - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
Deksen เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอนโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
apanchanit บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่งนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
petch โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
10 61-001
(โครงการ)ปี 2561
plairung ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
2 - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)แผนกลุ่มวัย
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear ทดสอบโครงการ 2แผนพื้นที่สุขภาวะ
1 - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear ทดสอบโครงการ 1แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
Momo เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลาโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
2 - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)แผนกลุ่มวัย
1 - -
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong TEST 21-23.3.19 HSMIจังหวัดสงขลาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 18 มี.ค. 62 14:03
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
2 1 - 13 ก.พ. 62 15:07
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
chaleaw ลีลาศพาเพลินโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
23 22222
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
24 59-02962
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong (test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยแผนงานบริหาร
5 - - #1
25 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 3 - 22 ม.ค. 62 15:27
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
27 ???
(โครงการ)ปี 2562
rchenchi โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - - #1
28 111
(โครงการ)ปี 2562
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัยโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - #1 22 ม.ค. 62 14:18
29 ???
(โครงการ)ปี 2562
orapin กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
30 ???
(โครงการ)ปี 2562
introng แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสานโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรักจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 ม.ค. 62 14:29
32 563
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 1 - #1 15 ม.ค. 62 18:35
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ