ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) 17 พฤศจิกายน 2560

@November,27 2017 12.36
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

@November,27 2017 12.01
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.สวี จ.ชุมพร

@November,27 2017 11.39
13 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลสวี ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อ.สวี จ.ชุมพร

การประชุมเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

@November,05 2017 16.49
การประชุมเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ โ ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น ๒วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ โ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒน

หัวข้อทั้งหมด


More Info