ข่าว-ประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) ณ โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

@November,27 2017 12.36
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

@November,27 2017 12.01
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.สวี จ.ชุมพร

@November,27 2017 11.39
13 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลสวี ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อ.สวี จ.ชุมพร

หัวข้อทั้งหมด


More Info