PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 13 13 29 เม.ย. 2562
2 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 11 24 มิ.ย. 2562
3 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 4 4 21 พ.ค. 2562
4 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 7 7 13 พ.ค. 2562
5 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 3 2 19 เม.ย. 2562
6 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 4 4 19 เม.ย. 2562
7 กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 5 1 28 เม.ย. 2562
8 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 5 29 เม.ย. 2562
9 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 7 6 28 พ.ค. 2562
10 ขยับกาย สบายชีวี 4 2 พ.ค. 2562
11 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 4 4 24 มิ.ย. 2562
12 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 1 4 พ.ค. 2562
13 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 2 28 พ.ค. 2562
14 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 5 5 11 พ.ค. 2562
15 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 2 22 มี.ค. 2562
16 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 2 19 เม.ย. 2562
17 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 11 พ.ค. 2562
18 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 7 2 พ.ค. 2562
19 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 7 7 27 พ.ค. 2562
20 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 5 21 พ.ค. 2562
21 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 3 3 19 เม.ย. 2562
22 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 4 4 19 เม.ย. 2562
23 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 5 29 ก.ค. 2562
24 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 5 5 16 เม.ย. 2562
25 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 4 2 พ.ค. 2562
26 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 4 29 เม.ย. 2562
27 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 5 1 28 เม.ย. 2562
28 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 6 13 พ.ค. 2562
29 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 1 13 มิ.ย. 2562
30 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5 21 มี.ค. 2562
31 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 3 2 พ.ค. 2562
32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 4 13 พ.ค. 2562
33 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 7 5 13 พ.ค. 2562
34 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 1 พ.ค. 2562
35 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 5 5 19 เม.ย. 2562
36 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 4 28 เม.ย. 2562
37 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 10 10 27 เม.ย. 2562
38 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 8 8 19 เม.ย. 2562
39 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 6 6 2 พ.ค. 2562
40 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 5 28 เม.ย. 2562
41 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 8 4 13 พ.ค. 2562
42 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 2 27 เม.ย. 2562
43 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 7 6 27 เม.ย. 2562
44 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 3 1 19 เม.ย. 2562
45 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 8 8 27 เม.ย. 2562
46 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 11 19 เม.ย. 2562
47 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 7 13 พ.ค. 2562
48 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 7 7 13 พ.ค. 2562
49 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9 9 13 พ.ค. 2562
50 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 7 1 23 พ.ค. 2562
51 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 19 เม.ย. 2562
52 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8 18 เม.ย. 2562
53 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 7 7 13 พ.ค. 2562
54 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 7 6 2 พ.ค. 2562
55 สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน 7 7 9 ก.ค. 2562
56 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 4 1 11 พ.ค. 2562
57 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 3 1 23 พ.ค. 2562
58 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 9 9 21 มิ.ย. 2562
59 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 3 5 พ.ค. 2562
60 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 5 8 ก.ค. 2562
61 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 7 6 27 เม.ย. 2562

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
1 สงขลากีฬาริมหาด 22 มี.ค. 2561
2 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
3 test PA project 22 มี.ค. 2561
4 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
5 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
6 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 22 ม.ค. 2562
7 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 22 ม.ค. 2562
8 กะลาสปาสร้างสุขภาพกาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
9 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
10 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
11 รำวงย้อนยุค 22 ม.ค. 2562
12 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
13 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
14 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
15 พัฒนาศักยภาพ 22 ม.ค. 2562
16 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
17 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
18 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 ม.ค. 2562
19 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 25 ม.ค. 2562
20 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 มี.ค. 2562
21 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22 มี.ค. 2562
22 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 22 มี.ค. 2562
23 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 22 มี.ค. 2562
24 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 22 มี.ค. 2562
25 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
26 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 23 มี.ค. 2562
27 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
28 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 26 มี.ค. 2562
29 สุขกายสบายชีวา 5 เม.ย. 2562
30 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 5 เม.ย. 2562
31 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
32 ปั่นลดพุง 5 เม.ย. 2562
33 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 5 เม.ย. 2562
34 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 5 เม.ย. 2562
35 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 5 เม.ย. 2562
36 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 5 เม.ย. 2562
37 ลดพุง ลดโรค 5 เม.ย. 2562
38 เด็กไทยสุขภาพดี 5 เม.ย. 2562
39 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
40 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 16 เม.ย. 2562
41 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 17 เม.ย. 2562
42 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 18 เม.ย. 2562
43 danceเพื่อสุขภาพ 18 เม.ย. 2562
44 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 19 เม.ย. 2562
45 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
46 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
47 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 19 เม.ย. 2562
48 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 19 เม.ย. 2562
49 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 19 เม.ย. 2562
50 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
51 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
52 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพ 19 เม.ย. 2562
53 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
54 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
55 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 เม.ย. 2562
56 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 19 เม.ย. 2562
57 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 19 เม.ย. 2562
58 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
59 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 เม.ย. 2562
60 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
61 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 19 เม.ย. 2562
62 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 เม.ย. 2562
63 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 19 เม.ย. 2562
64 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 19 เม.ย. 2562
65 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 19 เม.ย. 2562
66 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
67 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 19 เม.ย. 2562
68 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 19 เม.ย. 2562
69 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
70 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
71 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
72 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
73 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกาย 19 เม.ย. 2562
74 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 19 เม.ย. 2562
75 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
76 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 19 เม.ย. 2562
77 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
78 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 23 เม.ย. 2562
79 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 27 เม.ย. 2562
80 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 27 เม.ย. 2562
81 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 27 เม.ย. 2562
82 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 27 เม.ย. 2562
83 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 27 เม.ย. 2562
84 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 27 เม.ย. 2562
85 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 27 เม.ย. 2562
86 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 27 เม.ย. 2562
87 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 27 เม.ย. 2562
88 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
89 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 27 เม.ย. 2562
90 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
91 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
92 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
93 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 28 เม.ย. 2562
94 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
95 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 28 เม.ย. 2562
96 โครงการออกกำลัง เดินเต้น เล่นกีฬา โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 28 เม.ย. 2562
97 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 28 เม.ย. 2562
98 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
99 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
100 ความฝันแห่งอนาคต 28 เม.ย. 2562
101 โครงการกีฬาในชุมชน 28 เม.ย. 2562
102 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 28 เม.ย. 2562
103 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 28 เม.ย. 2562
104 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
105 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
106 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
107 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 28 เม.ย. 2562
108 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 28 เม.ย. 2562
109 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
110 ปลูกผักทำสวน 28 เม.ย. 2562
111 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
112 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
113 ทำนาได้เงิน 28 เม.ย. 2562
114 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 28 เม.ย. 2562
115 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 28 เม.ย. 2562
116 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 28 เม.ย. 2562
117 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 29 เม.ย. 2562
118 Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 29 เม.ย. 2562
119 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 29 เม.ย. 2562
120 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 30 เม.ย. 2562
121 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 พ.ค. 2562
122 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 พ.ค. 2562
123 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 2 พ.ค. 2562
124 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 2 พ.ค. 2562
125 บันไดมวย 2 พ.ค. 2562
126 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 2 พ.ค. 2562
127 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 2 พ.ค. 2562
128 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 2 พ.ค. 2562
129 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 2 พ.ค. 2562
130 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
131 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 2 พ.ค. 2562
132 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 2 พ.ค. 2562
133 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 2 พ.ค. 2562
134 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 2 พ.ค. 2562
135 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 2 พ.ค. 2562
136 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 2 พ.ค. 2562
137 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2 พ.ค. 2562
138 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 พ.ค. 2562
139 โครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกายแอโรบิค 2 พ.ค. 2562
140 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
141 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 พ.ค. 2562
142 ขยับกาย สบายชีวี 2 พ.ค. 2562
143 นวดฝ่าเท้า 2 พ.ค. 2562
144 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2 พ.ค. 2562
145 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 2 พ.ค. 2562
146 ฟุตบอล 2 พ.ค. 2562
147 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 2 พ.ค. 2562
148 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 2 พ.ค. 2562
149 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 2 พ.ค. 2562
150 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 2 พ.ค. 2562
151 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
152 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
153 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 2 พ.ค. 2562
154 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 2 พ.ค. 2562
155 ประถมศึกษา 2 พ.ค. 2562
156 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 2 พ.ค. 2562
157 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
158 นวดฝ่าเท้า 4 พ.ค. 2562
159 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 พ.ค. 2562
160 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 5 พ.ค. 2562
161 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 11 พ.ค. 2562
162 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 11 พ.ค. 2562
163 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 11 พ.ค. 2562
164 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 11 พ.ค. 2562
165 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 11 พ.ค. 2562
166 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
167 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 11 พ.ค. 2562
168 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 11 พ.ค. 2562
169 ลานกิจกรรม Active play good health 11 พ.ค. 2562
170 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 11 พ.ค. 2562
171 สนามกายขยายพลัง 11 พ.ค. 2562
172 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 11 พ.ค. 2562
173 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 11 พ.ค. 2562
174 การละเล่นพื้นบ้าน 11 พ.ค. 2562
175 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 11 พ.ค. 2562
176 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 11 พ.ค. 2562
177 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 11 พ.ค. 2562
178 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 11 พ.ค. 2562
179 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 11 พ.ค. 2562
180 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 11 พ.ค. 2562
181 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
182 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
183 สวนสนุกสุขสันต์ 11 พ.ค. 2562
184 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 11 พ.ค. 2562
185 เด็กไทยสุขภาพดี 11 พ.ค. 2562
186 โครงการส่งเสริมกีฬา 11 พ.ค. 2562
187 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
188 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
189 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 11 พ.ค. 2562
190 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 พ.ค. 2562
191 กีฬาพาสนุก 13 พ.ค. 2562
192 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 13 พ.ค. 2562
193 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 13 พ.ค. 2562
194 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 13 พ.ค. 2562
195 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พ.ค. 2562
196 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 13 พ.ค. 2562
197 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 13 พ.ค. 2562
198 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 13 พ.ค. 2562
199 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 13 พ.ค. 2562
200 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 13 พ.ค. 2562
201 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 13 พ.ค. 2562
202 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 13 พ.ค. 2562
203 ปั่นจักรยาน 13 พ.ค. 2562
204 ยางยืดเพื่อสุขภาพ 16 พ.ค. 2562
205 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
206 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
207 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
208 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
209 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
210 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
211 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
212 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
213 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 21 พ.ค. 2562
214 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 21 พ.ค. 2562
215 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 23 พ.ค. 2562
216 สุขภาพดี ชีวีสดใส 23 พ.ค. 2562
217 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 23 พ.ค. 2562
218 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 27 พ.ค. 2562
219 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 28 พ.ค. 2562
220 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 28 พ.ค. 2562
221 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกาย โรงเรียนวัดลำพระยา 1 มิ.ย. 2562
222 กีฬาพื่นบ้าน พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 2 มิ.ย. 2562
223 ตระกร้อหรรษา 13 มิ.ย. 2562
224 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 13 มิ.ย. 2562
225 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 21 มิ.ย. 2562
226 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 24 มิ.ย. 2562
227 ขยับกาย 24 มิ.ย. 2562
228 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 24 มิ.ย. 2562
229 PA SMD KKU. 24 มิ.ย. 2562
230 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 8 ก.ค. 2562
231 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 18 ก.ค. 2562
232 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 29 ก.ค. 2562
233 การละเล่นเด็กไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 22 ส.ค. 2562
234 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพ 2 ก.ย. 2562
235 ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทย...เยาวชนไทยเข้มแข็ง 18 ก.ย. 2562
236 กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ 30 ก.ย. 2562
237 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 11 ต.ค. 2562
238 โครงการวัยเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 15 ต.ค. 2562
239 กีฬาสร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างภูมิคุม 31 ต.ค. 2562
240 การออกกำลังกายแบบผ้าขาวม้ามันตราของนักเรียนเมืองหนองบัวลำภู 2 ธ.ค. 2562

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท