PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การพัฒนาโครงการของทุกปี

จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาส่งพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
- - 1 - - - - - 1
กรุงเทพมหานคร - 20 - - - - - 3 23
กาญจนบุรี - 3 - - - - - - 3
กาฬสินธุ์ - 1 - - - - - - 1
ขอนแก่น - 17 - - - - - 8 25
จันทบุรี - 2 - - - - - - 2
ชลบุรี - 12 - 1 - - - - 13
ชัยนาท - 5 - - - - - 2 7
ชัยภูมิ - - - - - - - 1 1
ชุมพร - 2 - - - - - 3 5
ตรัง - 4 - - - - - 2 6
ตาก - 1 - - - - - 2 3
นครปฐม - 2 1 - - - - 1 4
นครราชสีมา - 1 - - - - - - 1
นครศรีธรรมราช - 9 - - - - - 3 12
นนทบุรี - 1 - - - - - - 1
นราธิวาส - 1 - - - - - - 1
ปทุมธานี - 1 - - - - - - 1
ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - - - 1 1
ปราจีนบุรี - 2 - - - - - - 2
พระนครศรีอยุธยา - 1 1 - - - - 2 4
พะเยา - 1 - - - - - - 1
พัทลุง - - - - - - - 1 1
พิจิตร - - - 1 - - - 1 2
พิษณุโลก - 3 - - - - - 4 7
มุกดาหาร - 10 - - - - - 4 14
ระยอง - 2 - - - - - - 2
ราชบุรี - 8 3 - - - - 1 12
ลพบุรี - 7 - - - - - 1 8
สกลนคร - 1 - 1 - - - 2 4
สงขลา - 5 - - - - - - 5
สมุทรปราการ - 24 2 - - - - 3 29
สมุทรสาคร - 22 - 1 1 - - 2 26
สระบุรี - - - 1 - - - 1 2
สระแก้ว - 1 - - - - - 1 2
สิงห์บุรี - 10 - - - - - 3 13
สุโขทัย - 1 - - - - - 2 3
หนองบัวลำภู - 1 - - - - - - 1
อ่างทอง - 9 - 1 - - - 1 11
อุตรดิตถ์ - - - - - - - 3 3
อุทัยธานี - 10 - - - - - - 10
เชียงราย - 1 - - - - - - 1
เชียงใหม่ - 3 - - - - - - 3
เพชรบุรี - 7 - - - - - 2 9
เพชรบูรณ์ - - - - - - - 1 1
แพร่ - - - - - - - 1 1
รวม - 211 8 6 1 - - 62 288
0% 73% 3% 2% 0% 0% 0% 22% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ