PA Thailand (Physical Activity Thailand)

อบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by sutthiphong @August,30 2019 10.12 ( IP : 223...45 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 130,469 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 134,269 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 116,633 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 108,641 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 106,993 bytes.

ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Relate topics