รายชื่อโครงการ ปี 2562 (จำนวน 29 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
KKU_อุไรปัท ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้านโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - #1 #1 19 เม.ย. 62 13:46
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)แผนกลุ่มวัย
1 - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
sa-neh_tian แอโรบิกหรรษาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
yuttipong_kaewtong โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 1 - 5 เม.ย. 62 16:01
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
hsmix โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 1 - 5 เม.ย. 62 10:20
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
ladawan ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกายโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
10 62-02429
(โครงการ)ปี 2562
rchenchi โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 2 - #1 #1#2 22 มี.ค. 62 14:39
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
Naruepon โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
1 - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2562
ladawan โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลินโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
1 - -
13 011
(โครงการ)ปี 2562
introng โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 5 - #1 #1 22 มี.ค. 62 14:59
14 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong TEST 21-23.3.19 HSMIจังหวัดสงขลาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 18 มี.ค. 62 14:03
15 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
30 1 - 13 ก.พ. 62 15:07
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
chaleaw ลีลาศพาเพลินโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
17 22222
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
chaleaw ลีลาศพาเพลินโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 3 - 22 ม.ค. 62 15:27
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
rchenchi โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - - #1
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
chaleaw ลีลาศพาเพลินโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
24 111
(โครงการ)ปี 2562
สุทธิพงษ์ ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัยโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - #1 22 ม.ค. 62 14:18
25 ???
(โครงการ)ปี 2562
orapin กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
introng แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสานโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
27 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต”โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรักจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 ม.ค. 62 14:29
29 563
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 1 - #1 15 ม.ค. 62 18:35
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ