ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Yuttipong Kaewtong test_99นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3 1 - 3 ก.ย. 61 17:36 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
rchenchi testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
pongthep.s testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 มี.ค. 61 14:29 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
Yuttipong Kaewtong เพิ่มกจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PAโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
Deksen เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอนโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง
- - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
apanchanit บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่งนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
petch โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
10 61-001 61-001
(โครงการ)
plairung ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)
Little Bear โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)แผนกลุ่มวัย
- - - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)
Little Bear ทดสอบโครงการ 2แผนพื้นที่สุขภาวะ
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)
Little Bear ทดสอบโครงการ 1แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา
- - - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)
Momo เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลาโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง
2 1 - 19 ก.พ. 61 23:22 กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)
sutthiphong ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)
sutthiphong โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - - กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)
sutthiphong โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)
sutthiphong โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
sutthiphong โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งแผนกลุ่มวัย
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
20 59-02962
(โครงการ)
Yuttipong Kaewtong โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยแผนงานบริหาร
5 1 - #1 19 ก.พ. 61 22:58 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ