PA Thailand (Physical Activity Thailand)

nongluck
nongluck เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. จัดกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ โดยให้เด็กป่วยทำการ์ดแสดงความรู้สึกให้แม่ พร้อมให้ครอบครัวช่วยตกแต่งการ์ด วาดภาพ ระบายสี โดยมีเด็กป่วยร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน + ผู้ปกครอง 10คน
2. กิจกรรมอุ่นไอรัก ให้เด็กป่วยเล่นเกมส์ใบ้คำ โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ทายคำ
3. กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ เน้นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้แรงมาก (เพื่อความปลอดภัยของเด็กป่วย) ระยะเวลา 15 นาที โดยวิทยากรแนะนำให้เด็กๆ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที (อาจไม่ต้องต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน แต่แบ่งออกกำลังกายระหว่างวันได้ โดยไม่ต้องออกกำลังกายแบบแรง)
ผลลัพท์: 1. กิจกรรมทำการ์ดอวยพร ทำให้เด็กป่วยและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สีหน้ายิ้มแย้ม ได้แสดงความรักต่อกันในครอบครัว
2.กิจกรรมอุ่นไอรัก ทำให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความสนุกสนาน ลดความเครียดจากความเจ็บป่วย
3. กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ ทำให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้น