วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 มกราคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 15 มกราคม 2562 18:35:01

ชื่อโครงการ : นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 »

ชื่อกิจกรรม : PA วัยเด็ก

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

kwskle6l

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

lel86e68

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

22 มีนาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpongthep.spongthep.sเมื่อ 22 มีนาคม 2561 14:29:19
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 1 พ.ค. 2561 10:19:06 น.

ชื่อโครงการ : test »

ชื่อกิจกรรม : หาทีม

 • photo
  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ทดสอบ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ทดสอบ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข