วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 มีนาคม 2562 14:03:57
Project trainer

ชื่อโครงการ : TEST 21-23.3.19 HSMI »

ชื่อกิจกรรม : test 1

 • photo
  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  test

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  test

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  22 มกราคม 2562
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินเมื่อ 22 มกราคม 2562 14:18:44

  ชื่อโครงการ : ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย »

  ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ระบุ.รายละเอียด

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ระบุ.รายละเอียด

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    22 มกราคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 22 มกราคม 2562 14:29:30
    Project trainer

    ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก »

    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคุณครูให้เข้าใจเรื่อวกิจกรรมทางกาย

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    99=-o-=]o-[=o

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ppee [LGF [PKWLGP[ LWT[

    LT[PP4[LT

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    22 มกราคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

    ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    22 มกราคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

    ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : (0)
     วัตถุประสงค์

      

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      

     22 มกราคม 2562
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

     ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

     คุณภาพกิจกรรม : (0)
     วัตถุประสงค์

      

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      

     19 มกราคม 2562
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 19 มกราคม 2562 13:44:03
     Project trainer

     ชื่อโครงการ : test »

     ชื่อกิจกรรม : test 1

     • photo
      คุณภาพกิจกรรม : (0)
      วัตถุประสงค์

       

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      ระบุรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ ที่ได้ดำเนินการ

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      กรุณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุปสำคัญต่าง ๆ จากกิจกรรม ที่สามารถนำมาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ กลุ่มแกนนำ แผนงานต่าง ๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง (ซึ่งจะทราบได้จากการติดตามประเมินผลของโครงการ)

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       

      15 มกราคม 2562
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 15 มกราคม 2562 18:35:01
      Project trainer

      ชื่อโครงการ : นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 »

      ชื่อกิจกรรม : PA วัยเด็ก

      คุณภาพกิจกรรม : (0)
      วัตถุประสงค์

       

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      kwskle6l

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      lel86e68

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       

      21 สิงหาคม 2561
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 15:07:47
      Project trainer

      ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

      คุณภาพกิจกรรม : (0)
      วัตถุประสงค์

       

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      ประเด็นประชุม 1. วางแผนเรื่อง คลินิกพัฒนาโครงการ 2. วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3. วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      1.วางแผนเรื่องคลินิกพัฒนาโครงการ - การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. : ปฏิบัติตามแผน - พัฒนาคู่มือการพัฒนาโครงการ และการติดตาม และประเมินผลโครงการ: นัดประชุมวางแผนการทำคู่มือ - ปรับปรุงระบบ (เว็บไซต์ https://www.pathailand.com/) : นัดประชุมกับโปรแกรมเมอร์ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ - ดำเนินการคลินิกพัฒนาโครงการL นัดคุยกับ สสส. เรื่องลักษณะโครงการที่จะดำเนินคลินิกพัฒนาโครงการ
      2.วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) ยกระดับพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ให้เข้าใจเรื่อง PA เพื่อกรรมการกองทุนได้ขยาย- โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป - ปรับปรุงระบบ http://localfund.happynetwork.org/ นัดพี่หมีกับพี่เอ๋ ปรับปรุงเว็บไซต์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปฏิบัติตามแผน - ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสนับสนุน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ติดตามโครงการของทีม สจรส.ม.อ.และทีมสังเคราะห์ ลงพื้นที่ 25 โครงการ ปฏิบัติตามแผน - การสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม สังเคราะห์และสกัด บทเรียน model การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ ทบทวนเอกสาร สรุป สังเคราะห์และสกัดบทเรียน model การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ปฏิบัติตามแผน - จัดทำเอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผน เพิ่มเติม นัด อ.ซอ อ.เพ็ญ อ.กุลทัต วาง timeline ทำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

      3.วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมติสมัชชา PA ดำเนินการตามแผนและมติสมัชชา - การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างพื้นที่ตัวอย่างที่ เทศบาลนครยะลา - การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

      4.การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ - นัดประชุมกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคเหนือ กับภาคใต้ - ดูงานสร้างสุข สสส.ภาคเหนือ กับภาคอีสาน - นัดคุยกับอาจารย์ภารนีเรื่องจะขับเคลื่อนมติกับเครือข่ายสถาปนิค - ดำเนินการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       

      22 มีนาคม 2561
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยpongthep.spongthep.sเมื่อ 22 มีนาคม 2561 14:29:19
      Project trainer
      แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 1 พ.ค. 2561 10:19:06 น.

      ชื่อโครงการ : test »

      ชื่อกิจกรรม : หาทีม

      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ทดสอบ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ทดสอบ

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข