หาทีม

22 มีนาคม 2561
pongthep.spongthep.sเมื่อ 22 มี.ค. 2561 14:29:19
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย pongthep.s เมื่อ 22 มี.ค. 2561 14:30:53 น.
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

dhfgkhlhj;lhgf,dfgh.lj;k

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

้เดา่้เิสฝา่วางสงศซ้ิเอ่้มดแ้่อิใมทฝใ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
700.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,700.00