บทความ

ทีมพัฒนาระบบ

###ศูนย์ประสานงานโครงการ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074-282904 โทรสาร : 074-282901
###ติดต่อ/สอบถามการใช้งาน ได้ที่..
ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ e-mail
Yuttipong Kaewtong (x)
Line ID :
095-0848883
xenvi18@gmail.com
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
Line ID : 18182543
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เฮลท์ โปรโมชั่น คอนเซ้าท์ จำกัด

M&E Health Promotion Consult, Co.,Ltd.
ที่อยู่....
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา